Erfarenhet, Uppdrag & Kontakt

ERFARENHET

 

 • Management inom energiområdet

 • Initierat och drivit arbetet med att bilda Arlanda Energi, vilket fick stora energipriset 2009. Läs mer om projektet

 • Drivit energi- och koldioxidfrågorna inom Luftfartsverket (nuvarande Svedavia) och utarbetat månadsrapporteringsmodell för energivolymer, energikostnader och utsläpp av koldioxid

 • Projektledning för energiutredningar

 • Föreläsningar inom energiområdet

 • Medverkat vid utveckling av EPC-konceptet

 • Projektledning för att utarbeta Aff Energioptimering 10 (branchstandard för upphandling av driftentreprenader inkl. energioptimering). Läs mer

 • Granskning av energitjänsteprojekt

 • Ekonomiska lönsamhetsstudier vid energieffektivisering hos stora fastighetsägare

 • Energi- och klimatstrategier för kommuner/fastighetsägare

 • Utfört praktisk energioptimering med gott resultat

 • Teknisk fastighetsförvaltning praktiskt och administrativt

 • Utarbetat marknadsplan samt avtal för leverans av energitjänster

 • Utarbetat och publicerat publikationen "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" enligt DUR-metoden.

 • Utarbetat och publicerat publikationen "Energikrav vid nybyggnad - Tolkning och verifiering enligt DUR-metoden".

UPPDRAG
2011 -

 

 • Region Uppsala - projektledare för energiprojekt 2015-18

 • Mora kommun - kvalitetsansvarig för Energikrav vid nybyggnad med DUR-metoden

 • Mora kommun - upphandling drift med energiincitament (EO 10)

 • Vattenfall – Utbildning om DUR-metoden

 • Fastighetskontoret Stockholm – Projektstöd energiprojekt (invest. ca 220 milj. kr)

 • Gävle Energi – Utbildning om energitjänster

 • Svensk Energi – Utbildare på kurs om energitjänster

 • Siemens Turbomachinery – Utbildning om lönsam energieffektivisering

 • Swedavia Energi (f.d. Arlanda energi) – Utarbetat energiplan samt utbildning om DUR-metoden

 • Energimyndigheten – Utbildning om lönsamhetsberäkningar och DUR-metoden

 • IKEA – Utbildning om DUR-metoden

 • Stångåstaden (Linköping) – Analys av övergripande bedömning av lönsam vid energieffektivisering samt upphandling av energitjänster

 • Halmstad kommun – Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt granskning av energitjänsteprojekt (invest. ca 75 milj. kr)

 • HIGAB (Göteborg) – Analys av övergripande bedömning av lönsam vid energieffektivisering samt upphandling av energitjänster

 • Karlstad kommun – Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt granskning av energitjänsteprojekt (invest. ca 75 milj. kr)

 • Lycksele kommun - Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt granskning av energitjänsteprojekt (invest. ca 40 milj. kr)

 • Strängnäs kommun – Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt revision av energitjänsteprojekt (invest. ca 20 milj. kr)

 • Strängnäs Bostads AB – Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt granskning av energitjänsteprojekt (invest. ca 11 milj. kr)

 • Strängnäs Fastighets AB – Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt granskning av energitjänsteprojekt (invest. ca 65 milj. kr)

 • Malmö stad – Uppföljning av energiprojekt enligt DUR-metoden

 • Newsec (Malmö) – Projektstöd till beställare, uppbyggnad av uppföljning samt granskning av energitjänsteprojekt

 • WSP – Bistått vid uppbyggnad av EPC (Energy Performance Contracting) generation 2

 • Hoist Energy (Stockholm) – Utbildning om lönsam energieffektivisering

 • Teknologiskt Institut - Föreläsning om lönsam energieffektivisering

 • Ericsson AB, Group Real Estate - Utbildning om DUR-metoden

 • Elmia fastighet 2013 - Föreläsning om lönsam energieffektivisering

 • IBC Euroforum - Heldagsföreläsning om lönsam energieffektivisering

 • Medverkat i beslutsprocessen för energieffektiviseringssatsning om
  1 000 milj. kr (fastighetsägare önskar vara anonym).

 • Uppföljning av energiprojekt om drygt 200 milj. kr (fastighetsägare önskar vara anonym).

 • Föreläsningar på Nordbygg 2014 om Energikrav vid nybyggnad och verifiering av energianvändning i befintliga byggnader.


OM VISEM AB

"vis" från det latinska ordet för energi
"
em" förkortning av energy management


Energy management eller hantering av energifrågor omfattar alla frågor som berör energi. Dessa kan vara hur en driftorganisation bör organiseras för att genomföra energi-/driftoptimering, hur lönsamma energiåtgärder bör genomföras, hur en energiverksamhet kan startas upp, hur beräkningar och uppföljning bör ske, energiplanering för hela fastighetsbestånd eller kommuner, medverkan i branschfrågor kring energi, m.m.

VISEM är ett aktiebolag som startade sin verksamhet 2010 med Stig Lundberg som ägare.

VISEM använder sig av ABK-09 som avtalsgrund. 

Organisationsnummer 556829-0976

Bankgironummer 703-8086

Innehar F-skattsedel

 
 
Stig Lundberg

Stig Lundberg

 

 

Post & Besöksadress

Svanstigen 4 B
186 91 Vallentuna

Telefon & mail

+46(0)8-40 608 60
+46(0)70-249 69 60
stig.lundberg@visem.se