VISEM

VISEM vägleder fastighetsägare genom hela processen att minska kostnaderna för energi och minska miljöpåverkan utifrån fastighetsägarens egna förutsättningar

DUR-METODEN

DUR-metoden är en ny metod som skräddarsytts utifrån byggherrars och fastighetsägares behov . DUR-metoden ger god precision och finns i två olika utformningar:

 • DUR-metoden för nybyggnad som är anpassad för att ställa och verifiera energikrav vid nybyggnad när avtal tecknas. Läs mer

 • DUR-metoden för befintliga byggnader som är en rationell metod för att verifiera energianvändning och utfall av energiåtgärder i befintliga byggnader på månadsbasis. Läs mer


KURSER & PUBLIKATIONER

Ett av VISEM:s kärnområden är att hålla kurser och att författa publikationer inom områdena; verifiering av energianvändning, energitjänster och värdering av lönsamhet när energieffektiviseringsåtgärder genomförs.

För mer information om publikationer, aktuellt kursprogram och anmälan klicka här

TJÄNSTEUTBUD

 • Management inom energiområdet

 • Förstudier/lönsamhetsutredningar

 • Energi-/klimatplaner

 • Energi-/klimatstrategier

 • Projektledning

 • Energiuppföljning/-revisioner

 • Energi-/driftoptimeringsstöd

 • Kurser / föreläsningar

 • Ställa och följa upp energikrav vid nybyggnad med DUR-metoden

Vill du veta mer om VISEM eller kontakta oss?


LÖNSAMMA ENERGIÅTGÄRDER

Det finns stora "energieffektiviseringssteg" att ta i Sveriges fastighetsbestånd eftersom energipriserna är de högsta någonsin samtidigt som räntan är den lägsta någonsin! Merparten av fastigheterna i Sverige byggdes när energipriset var mycket lågt och räntan var hög.

MILJÖ

Positiva miljöeffekter uppnås alltid när energianvändningen minskas eftersom användningen av resurser minskas. När energianvändningen minskas kan miljövärderingen av denna ske på många olika sätt och skillnaderna är stora. För el kan värderingen skilja upp till  100 gånger! 

ENERGIEFFEKTIVISERING

Stora potentialer för mycket lönsam för drift-/energioptimering finns generellt. Stora lönsamma potentialer för att bygga om energisystemen finns generellt. Hur väl ett energiprojekt faller ut påverkar av ett antal beslut som fastighetsägaren behöver fatta.